Primena 3D optičkih sistema kod rekonstrukcije turbina u hidroelektranama

Optički sistemi za 3D digitalizaciju ATOS i TRITOP preduzeća GOM mbH iz Nemačke omogućavaju izuzetno detaljno beleženje oblika i dimenzija komplikovanih objekata veličine i do desetak ili više metara.

Oprema je lako prenosiva i robusna tako da se digitalizacija bez problema sprovodi na mestu gde se merni objekt nalazi (npr. u industrijskim pogonima, halama itd.). Na taj način nije potrebno prenošenje objekta u mernu laboratoriju, što je uobičajeno kod mnogih klasičnih metoda merenja.

Topomatika d.o.o. je u saradnji s Institutom građevinarstva Hrvatske i Hrvatskom elektroprivredom sprovela 3D merenja u više hidroelektrana. Uspešno su digitalizovane peltonove, francisove i kaplanove turbine s ciljem određivanja njihovog stanja, kontrole geometrije, pripreme rekonstrukcije itd. Preciznim merenjem prirubnice postojeće turbine olakšana je izrada novog turbinskog vratila. Zbog nepravilnosti u radu nekoliko turbinskih agregata kontrolisane su njihove kompletne geometrije.

Korišćenje modernih 3D mernih metoda je doprinelo značajnoj uštedi vremena kod planiranja i sprovođenja revitalizacija više turbina, izrade zamenskih delova i sl.

3D mjerenje turbina u hidroelektranama | Topomatika