Mobilna 3D merna tehnologija u montaži vetroturbina

Velike pučinske vetroturbine prenose se u odvojenim delovima na lokaciju na otvorenom moru i tek tamo se sklapaju. Stoga je pre montaže neophodna kontrola priključne površine stuba i temelja. Bezbedno i nesmetano postavljanje zavisi od provere pozicija svih 120 montažnih vijaka u betonskom temelju na traženu tačnost od 0,1 mm. Za kontrolu se koristi merni sistem TRITOPCMM koji omogućava brzu i preciznu proveru gotovih temelja na kopnu ili na pučini.

Teški uslovi, poput ograničenog prostora na temeljima prečnika oko 10 metara, jaki udari vetra ili nedostatak izvora energije, ne predstavljaju prepreku za pouzdano merenje mobilnim kompaktnim TRITOPCMM sistemom. Zbog jednostavnosti postupka, jednoj osobi treba tridesetak minuta za pripremu i desetak minuta za merenje. Rezultati se odmah potom vide na računaru. Pogrešno pozicionirani i nagnuti montažni vijci lako se identifikuju sa zadanom tačnošću pa je moguće eliminisati probleme već pre sklapanja.

Korišćenje ove merne tehnologije za kontrolu montažnih površina osigurava glatko postavljanje pučinskih vetroturbina i uštedu vremena i sprečava visoke dodatne troškove.

osiguranje kvalitete montažnih dijelova vjetroturbina | Topomatika
3D mjerenje vjetroturbina | Topomatika