Primena trodimenzionalne digitalizacije u ortodonciji

Optički merni sistem ATOS kompanije GOM mbH iz Nemačke omogućava preciznu trodimenzionalnu digitalizaciju oblika komplikovanih predmeta veličine već od desetak milimetara. Visokom tačnošću merenja beleži se oblik i golom oku nevidljivih detalja, tako da se ATOS uspešno primenjuje u stomatologiji. Postupak je pogotovo koristan u zubnoj protetici i ortodonciji, kao i za arhiviranje otisaka.
Snimanjem otiska zuba u plastičnoj masi (negativni oblik) i numeričkim prebacivanjem u pozitivan oblik u računaru (virtuelni odlivak) dobiva se kompletan i vrlo precizan oblik zuba i zubnog mesa i pritom nije potrebno izrađivati gipsani odlivak. Na takav način dobijeni verni digitalni model zub lako je dodatno obraditi u računaru i definisati željeni oblik zubnog implantata, koji se pomoću adekvatnih numerički upravljanih mašina može izraditi u odabranom materijalu.
Digitalizacijom gornjeg i donjeg odlivka utvrđuje se kompletna geometrija zuba kao i položaj zuba kod zagrižaja, što omogućava analizu nepravilnosti i planiranje korektivnih zahvata u ortodonciji.