ATOS Capsule – precizan optički merni uređaj

ATOS Capsule je precizni optički merni uređaj (OPMM – optical precision measuring machine) za digitalizaciju kompletne površine geometrije oblikovanih delova. Upotrebljava se za osiguranje kvaliteta proizvodnje malih i srednjih objekata i ističe se ističe visokom preciznošću merenja finih detalja. ATOS Capsule se koristi, na primer, za kontrolu prvih uzoraka u serijskoj proizvodnji zupčanika, lopatica turbina i točkova, kao i medicinskih proizvoda.

Primena

ATOS Capsule se upotrebljava u standardizovanom mernom uređaju ATOS ScanBox za potpuno automatizovano merenje i kontrolu složeno oblikovanih delova. U ATOS ScanBox seriji 4, ATOS Capsule služi kao mobilni i vrlo fleksibilni merni sistem za merenje malih objekata. U ATOS ScanBox modelima serije 5 i 6, ATOS Capsule skener može se nadopuniti ATOS Plus Box dodatkom za automatizovanu fotogrametriju pa se mogu meriti veći objekti ili nekoliko delova istovremeno.

Tehnologija

Zahvaljujući svom dizajnu, ATOS Capsule omogućava stabilnost procesa kod automatizovanih primena. Precizno liveno kućište od jednog komada aluminijuma osigurava maksimalnu krutost i precizne rezultate merenja u industrijskom okruženju. Optičke i elektronske komponente zaštićene su od prašine i prskanja vode.

Triple Scan tehnologija

Projekcijska jedinica zajedno s obe kamere omogućava primenu Triple Scan principa trostrukog skeniranja. Tokom merenja, precizni svetlosni uzorak projektuje se na površinu objekta i snima pomoću dve kamere, prema principu stereo kamera. Ovaj automatski princip nudi prednosti pri merenju reflektujućih površina ili objekata sa složenom površinskom geometrijom.

Tehnologija plave svetlosti

Projekcijska jedinica ATOS Capsule sistema zasniva se na GOM-ovoj Blue Light tehnologiji plave svetlosti. Budući da senzor radi s plavom svetlošću uske talasne dužine, uticaj osvetljenja okoline eliminiše se tokom snimanja slika. Snažni izvor plavog svetla omogućava brzo sprovođenje merenja.

Sistem samokontrole konfiguracije

Senzor prepoznaje promene uslova okoline tokom merenja i može automatski da ih kompenzuje. Da bi to bilo moguće,  softver senzora kontinuirano prati status kalibracije, tačnosti transformacije, promene u okolini i pomake mernog objekta da bi se osigurao maksimalni kvalitet mernih podataka.

ATOS Plus

U GOM-ovim automatizovanim mernim uređajima, ATOS senzori mogu raditi zajedno sa Plus Boxom. To je fotogrametrijski dodatak koji se montira direktno na ATOS sisteme. Omogućava potpuno automatizovano merenje referentnih tačaka označenih markerima s odstupanjem od 3 do 15 μm. Ove referentne tačke kreiraju 3D volumen u kome se automatski transformišu detaljna pojedinačna merenja ATOS Capsule. Na taj način se postiže vrhunska tačnost fotogrametrijskog merenja.

Virtuelna merna soba

Virtuelna merna soba (VMR) su programske funkcije za centralno upravljanje i planiranje merenja za sve delove ATOS ScanBox merne stanice. Pruža funkcionalni prikaz stvarne merene okoline u virtuelnoj simulaciji. Zahvaljujući VMR-u, korisnicima nije potrebno specifično znanje programiranja robota za rad s ovim sistemom. Svi pokreti robota su simulirani i bezbednosno provereni u virtuelnoj mernoj sobi pre izvođenja u stvarnosti.

Parametarska kontrola

ATOS Professional evaluacijski softver donosi sve alate potrebne za sveobuhvatnu analizu delova i komponenti. Zahvaljujući parametarskoj kontroli, svi postupci i koraci evaluacije su u potpunosti sledivi i međusobno povezani, pa su promene i modifikacije moguće u svakom trenutku.

VIDEO: Automatska inspekcija kompleksnih objekata u mernoj ćeliji ATOS ScanBox 4105

VIDEO: Automatska inspekcija više injekcijski presovanih delova istovremeno

ATOS Capsule novi D skener

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

GOM certified partner logo