GOM ScanCobot – efikasno skeniranje i automatizovana kontrola

GOM ScanCobot robot automatizovano 3D merenje

 

Započnite sa automatizacijom

GOM ScanCobot za jednostavan ulazak u svet automatizacije.

Ovaj mobilni sistem je kombinacija preciznog optičkog 3D skenera ATOS s kolaborativnim robotom i motorizovanim rotacijskim stolom. ATOS senzor u kratkom intervalu beleži precizne detaljne podatke i daje pouzdanu osnovu za njihovo jednostavno interpretiranje.

Da bi u potpunosti digitalizovao površinu objekta, 3D skener ga mora snimiti sa više različitih pozicija. GOM ScanCobot koristi kolaborativni robot za izvođenje ovog, inače ručnog, postupka. U kombinaciji sa motorizovanim rotacijskim stolom, robot brzo postavlja senzor u sve merne položaje. Efikasno skeniranje i naknadna automatska kontrola ubrzavaju postupke kontrole kvaliteta.

Mobilni GOM ScanCobot ističe se svojim malim dimenzijama. Idealan je za efikasnu kontrolu kvaliteta malih i srednjih objekata. Planiranje merenja, digitalizacija i inspekcija odvijaju se u virtualnoj mernoj sobi (VMR) moćnog softvera GOM Inspect.

 

Maksimalna jednostavnost upotrebe

GOM ScanCobot se programira u virtuelnoj mernoj sobi (VMR) softvera GOM Inspect. VMR je centralni softver za kontrolu i planiranje merenja koji predstavlja celokupni merni postupak. CAD model mernog objekta uvozi se u softver zajedno sa pripadajućim planom merenja. Potrebni položaji senzora u odnosu na objekat merenja i putanje robota automatski se generišu.

Automatsko učenje omogućava rad sa sistemom bez potrebe za specifičnim veštinama programiranja robota. Ako je aktivirano Kiosk okruženje, moguće je brzo merenje pomoću postojećih predefinisanih projekata, bez dodatnih prilagođavanja. Pouzdanost je veća jer korisnik više ne može menjati merne programe i evaluaciju. Uz GOM ScanCobot, merni i inspekcijski zadaci lako se prenose iz merne sobe u proizvodnju.

ATOS Core

GOM ScanCobot i ATOS Core su savršen par. Beskontaktni ATOS Core 3D senzor projekcijom plavog uzorka omogućuje brzo i precizno skeniranje sa visokom rezolucijom detalja. Uključuje sofisticirani softver za ponovljiva i precizna merenja. ATOS Core senzori pokazali su se kao vrlo efikasni u brojnim industrijama za merenje objekata poput lima, alata i kalupa, prototipova, brizganih i livenih delova…

Mobilan, malih dimenzija

Kada se metrološki zadatak obavlja u proizvodnim uslovima, probleme je neophodno identifikovati, analizirati i ukloniti što je brže moguće. Mobilna merna stanica GOM ScanCobot zato je idealna, jer se lako i brzo može premestiti s jedne na drugu lokaciju.

Pristupačna automatizovana 3D merna tehnologija

ScanCobot automatizovano 3D skeniranje

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili Vaš komentar!

gom_cp