GEOMAGIC Wrap – obrada 3D skeniranih podataka

Geomagic Wrap obrada skeniranih podataka

Geomagic Wrap omogućava korisnicima da pretvore 3D podatke iz oblaka tačaka u 3D poligonizovanu mrežu za potrebe proizvodnje, analize, dizajna, multimedije, arheologije i sl. Uz to, poseduje niz funkcija za automatsko pretvaranje poligonskih modela u NURBS površine koje nisu direktno promenjive, ali se mogu iskoristiti za ponovno kreiranje oblika u drugim CAD alatima.

Umetnost i skulpture

Wrap Vam omogućava konzervaciju, reparaciju i arhiviranje osetljivih i narušenih artefakata, kao što su statue, kipovi, reljefi i drugi komplikovani organski oblici. Umetnici, vajari, muzeolozi i arheolozi koriste Wrap da bi prezentovali stvarne objekte u virtuelnim 3D okruženjima. Na ovaj način osetljiva kulturna baština se konzervira i arhivira u trenutnom stanju sa mogućnošću da se u bilo kojem trenu izrade verne replike.

3D modeli za potrebe analize, animacije i filmske industrije

Wrap omogućava izradu potpuno zatvorenih (watertight) modela za potrebe FEA i CFD analiza. Dodatno, korisnici koji se bave vizuelnim efektima i animacijom mogu obrađene modele iskoristiti u paketima, kao što su Maya, 3ds Max i slično.

Arheologija

Geomagic Wrap omogućava arheolozima 3D arhiviranje i potpunu analizu reljefa koje često nisu vidljivi golim okom. Zahvaljujući mogućnosti 3D ispisa direktno iz samog alata, izrađene replike su potpuno geometrijski verne originalu što posetiocima muzeja daje priliku da dožive osetljive artefakte bez direktnog kontakta.

Geomagic Wrap sadrži niz alata kako za uređivanje oblaka tačaka tako i za uređivanje poligona, uz dodatak snažnih funkcija za obradu površina, koji omogućuju brzo stvaranje 3D modela visokog kvaliteta.

Ključne karakteristike alata Geomagic Wrap:

 • Inteligentni alati za vizuelizaciju i pretvaranje oblaka tačaka i 3D podataka u iskoristive 3D modele
 • Podrška širokom nizu beskontaktnih industrijskih 3D skenera i sondi
 • Uređivanje oblaka tačaka i brzo stvaranje tačnih poligonizovanih modela na osnovu rezultata 3D skeniranja
 • Remesh alati za brzo i precizno stvaranje čistih poligonizovanih modela iz neobrađenih podataka skeniranja
 • Alati za uređivanje poligonizovanih modela: popunjavanje rupa, izglađivanje i krpljenje
 • Direktno korišćenje podataka za 3D štampanje, brzu izradu prototipa i proizvodnju
 • KeyShot funkcije iz unesenih podataka odmah stvaraju predivne foto realistične vizuelizacije Vaših projekata
 • Direktno stvaranje kriva i geometrijskih tela zasnovanih na selekciji poligona sa skeniranih komada
 • Alati za skriptovanje omogućavaju znatno proširenje Geomagic Wrap i potpunu automatizaciju procesa
 • Jednostavni i sveobuhvatni Exact Surfacing interfejs za precizno pretvaranje modela u NURBS površine
 • Formati za izvoz datoteka uključuju: WRP, IGES, X_T, SAT, PRC, Step, VDA, NEU, 3ds, dxf, oogl, iv, ply, stl, wrl, obj
 • Sveobuhvatna korisnička podrška, tehnička pomoć, kao i obuka i besplatno testiranje drugih Geomagic® proizvoda.

Video: prikaz korišćenja alata Geomagic Wrap

Geomagic Wrap 3D poligonizirana mreža

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

3D System Authorized Partner logo