ATOS Compact Scan – kompaktna klasa skenera

ATOS Compact Scan

ATOS Compact Scan definiše novu klasu kompaktnih 3D skenera za 3D merenje i kontrolu.

Laganom, kompaktnom konstrukcijom merne glave otvaraju se nova područja primene i osigurava se vrhunska prilagodljivost za trodimenzionalno merenje komponenti, kao što su liveni i injekcioni delovi, jezgra i modeli, enterijeri, prototipovi, projektni modeli, …

Napredni hardver u kombinaciji sa snažnim softverom za skeniranje i kontrolu, vrhunskom obukom i pouzdanom lokalnom podrškom, čini kompletan paket po konkurentnim cenama.

ATOS Compact Scan donosi:

 • Tehnologiju plave svetlosti
 • Objedinjeno skeniranje i kontaktno merenje
 • Podesivo merno područje
 • Kompaktnu mernu glavu
 • Potpuni i prenosni merni sistem

Tehnologija plave svetlosti

 • Skeniranje nezavisno od uslova osvetljenja okoline.
 • Brzo skeniranje velikih objekata
 • Napredna vrhunska tehnologija, preuzeta od ATOS Triple Scan-a
 • Niski troškovi održavanja
 • Visok kvalitet mernih podataka

Optičko i kontaktno merenje

 • GOM tehnologija industrijskih stereo kamera
 • Visoka rezolucija za digitalizaciju finih detalja, čak i najmanjih delova
 • Kombinovanje skeniranja celovitih površina i merenja mernom sondom
 • Brza i jednostavna promena između skeniranja i ručnog taktilnog merenja.

Podesivo merno područje

 • Prilagodljiva tačnost, rezolucija detalja i brzina
 • Jedna senzorska glava za digitalizaciju velikog raspona dimenzija
 • Kompletna analiza delova
 • Merenje velikih objekata, dimenzija do više desetaka metara

Kompaktna klasa

 • Jednostavno merenje, bez obzira na okolinu
 • Vrhunske komponente sa stereo kamerama od 8 ili 12 megapiksela
 • Složeni zadaci merenja i kontrole
 • Nove primene, npr. merenja u uskim prostorima, enterijerima…

Prenosni merni sistem

 • Jednostavan transport
 • Senzor male težine
 • Prenosni snažni računar za obradu slika
 • Sistem, stativ, merni volumeni i ručni rotacijski sto u jednoj kutiji

Potpuni merni sistem

 • Kompletno „out-of-the-box” rešenje: senzor, prenosni računar, programski paket, pribor
 • ATOS stereo kamera princip za visoku tačnost
 • Uključen programski paket za merenje i kontrolu
 • Kompletna obuka i podrška

ATOS + GOM Inspect – Vrhunski softver za merenja i kontrolu

ATOS Softver je baza znanja – vodi operatera kroz potpuni postupak skeniranje i pruža potporu za brzo i jednostavno postavljanje novih mernih zadataka.

ATOS – Vrhunski merni program

ATOS softver se koristi za upravljanje mernom glavom, za obradu 3D oblaka tačaka i za uređivanje i naknadnu obradu podataka. Jednostavan grafički korisnički interfejs pomaže u rešavanju današnjih zahtevnih zadataka u kontroli kvaliteta, proizvodnim procesima i obrnutom inženjeringu.

GOM Inspect – Besplatni programski paket: >>

 • kontrola i obrada mreža
 • pregledač rezultata

ATOS Compact Scan – jednostavnost upotrebe

ATOS Compact Scan – mobilan 3D merni uređaj

ATOS Compact Scan - skalabilnost primene

ATOS Compact Scan – pozicioniranje uzoraka

ATOS Compact Scan – 3D skeniranje kalupa

ATOS Compact Scan – merenje optičkom sondom

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

GOM certified partner logo