ATOS for Education – komplet za nastavu

ATOS edukacijski paket

Kompletan edukativni paket za 3D skeniranje i kontrolu „ATOS for Education” je potpuni paket za teorijsku i praktičnu nastavu u školama, visokoškolskim ustanovama i na fakultetima.

GOM edukativni paket sadrži industrijski hardver i softver za 3D skeniranja i kontrolu, kao i gotove nastavne materijale za predavanja i laboratorijske vežbe, spremne za upotrebu, s detaljnim propratnim informacijama. Paket uključuje i odličan inspekcijski program za studente, praktičnu obuku za instruktore i stručnu podršku iskusnih inženjera.

Sadržaj ATOS for Education paketa:

 • industrijski hardver ATOS Core i softver za 3D skeniranja i kontrolu
 • pripremljene laboratorijske vežbe
 • nastavni materijali s detaljnim propratnim informacijama
 • inspekcijski softver za studente s video uputstvima
 • podrška:
  • stručna pomoć iskusnih inženjera
  • praktično osposobljavanje za instruktore

Industrijski hardver

Provereni industrijski ATOS Core 3D skener sa stalkom za sto, računarom za obradu slika i GOM Scan programom čini optimalan paket za edukaciju sa ciljem da 3D skeniranje postane utemeljen industrijski standard za obrnuti inženjering i osiguranje kvaliteta.

Inspekcijski program – GOM Inspect

GOM Inspect je besplatni programski paket za 3D kontrolu i obradu poligonizovanih mreža, analizu oblika i dimenzija 3D oblaka tačaka, za prenos podataka dobijenih trodimenzionalnim digitalizatorima, laserskim skenerima, kompjuterskim tomografima i drugim sličnim uređajima, kao i pregledač za CAD i zapise GOM softvera. Priručnici i video tutorijali korak-po-korak objašnjavaju program korisnicima.

Nastavni materijali, laboratorijske vežbe

Paket „ATOS for Education” sadrži potpuno razrađene materijale za laboratorijske vežbe. Moduli, spremni za upotrebu, omogućavaju postupni uvod u optičku metrologiju, od pripreme mernih projekata do potpune kontrole i izveštavanja. Osim laboratorijskih vežbi, paket sadrži prateći materijal za predavanja s propratnim informacijama.

Moduli:

3D skeniranje za obrnuti inženjering i brzu izradu prototipova

Ovaj modul je fokusiran na 3D skeniranje visokog kvaliteta, obradu mreža i izvoz podataka za programe obrnutog inženjeringa i brze izrade prototipova.

3D skeniranje za 3D kontrolu

U 3D inspekcijskom modulu prikazan je celi postupak kontrole, uključujući i strategije usklađivanja, poređenje sa CAD, tolerancije položaja i oblika, kontrolu i merne izveštaje.

Studije i discipline

Optička metrologija i GOM merni sistemi sve više su integrisani u nastavne programe na fakultetima i ustanovama za visoko obrazovanje.

Paket „ATOS for Education” se koristi u različitim studijima i disciplinama, kao što su:

 • Mašinstvo/mehatronika
 • Inženjering
 • Industrijske merne tehnologije
 • Dizajn i CAD/CAM

ATOS 3D skener je pouzdano i efikasno rešenje za različite primene uključujući i kontrolu kvaliteta, obrnuti inženjering, brzu izradu prototipova, glodanje i izradu alata, kao i digitalno modelovanje i montažu.

Edukativni start paket

GOM „Education Starter Package” nudi školama, visokim obrazovnim ustanovama, institutima i fakultetima besplatan uvod u optičku metrologiju.

Paket sadrži nastavne materijale i detaljne popratne informacije, kao i program GOM Inspect s uzorcima skupova podataka za obradu i analizu. Korisnici će takođe dobiti potvrdu o merenju 3D oblika i dodatne informativne materijale: brošure i letke.

ATOS sustav za edukaciju

Preuzmite svoj besplatni primerak GOM „Education Starter Package”

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

GOM certified partner logo