TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D meriteljstvo

3D seminari, Zagreb, Celje, Novi Sad, Gračanica (BiH)

Nakon niza odlično posećenih seminara 2013. godine, 3D grupa – klaster 3D tehnologija organizovala je novu seriju besplatnih jednodnevnih seminara na temu „3D tehnologije u istraživanju, razvoju i proizvodnji” na 3 lokacije u regionu: u Zagrebu u Hrvatskoj, u Celju u Sloveniji, i u Novom Sadu u Srbiji.

Sve o seminarima na www.3d-seminari.com


SVE NOVOSTI