TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D meriteljstvo

Webinar: Mikroskopija, rad i performanse / 26. 3. 2020.

Jedan od najčešćih zdravstvenih problema na radnom mestu u proizvodnom sektoru su mišično-koštani poremećaji. Imajući to na umu, Vision Engineering udružio se sa stručnjacima iz područja ergonomije sa Robens Instituta u Engleskoj i organizuje webinar na temu

Mikroskopija, rad i performanse

 

 

679 350

radnika imalo je probleme vezane uz mišićno-koštani sistem u 2017/18.

81 000

radnika pati od zdravstvenih problema vezanih za svoje radno mesto

6,7 milijuna

miliona izgubljenih radnih dana zbog mišićno-koštanih poremećaja u 2017/18.

 

Webinar održan u četvrtak, 26.3.2020. u 15:30h

pokazao je kako se ergonomski principi mogu primeniti pri organizovanju

sigurnog, efikasnog, upotrebljivog i fleksibilnog

radnog prostora.

 

Webinaru je prisustvovao i profesor Peter Buckle, nagrađivani stručnjak za ergonomiju s godinama iskustva u ergonomiji i ljudskom faktoru u projektovanju sistema.

Webinar o ergonomiji na radnom mestu obuhvatio je sledeće celine:

  • Optimizacija performansi iz ugla krajnjeg korisnika,
  • Celokupni pogled na radnu stanicu – nauka o ergonomiji/ljudskim faktorima,
  • Projektovanje celokupnog sistema – ko je uključen u proces i šta može učiniti,
  • Korišćenje tehnologije i nabavka prave opreme,
  • Prenos znanja – obuka,
  • Pregled i ponovna evaluacija – stalna promena i adaptacija sistema.

 

Profesor Peter Buckle:

Peter Buckle je rukovodilac Robens Instituta od 2010. godine. Pre toga bio je direktor Robens centra za ergonomiju na Univerzitetu u Surreyu (1992.-2006.), a zatim Robens centra za javno zdravstvo (2007.-2009.)

Saradnik je i bivši predsednik Chartered Instituta za ergonomiju i ljudske faktore (CIEHF) i saradnik Međunarodnog udruženja za ergonomiju i Kraljevskog koledža za javno zdravstvo.

Njegovo specifično područje stručnosti je optimizacija performansi i kvaliteta radnog sistema, istovremeno minimizirajući greške i zdravstvene rizike za radnu snagu kao što su nesreće i poremećaji mišićno-koštanog sistema.

Za sve informacije i prijave obratite se na: info@topomatika.rs ili +381 60 349 60 11


SVE NOVOSTI