TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D meriteljstvo

Predavanja u BiH o optičkoj 3D metrologiji / 27–29. 11. 2018.

Preuzmite svoj besplatni primerak inspekcijskog programa GOM Inpect

(Molimo vas da popunite GOM-ov upitnik)

Dr. sc. Nenad Drvar održao je od 27. do 29. 11. 2018. seriju predavanja otvorenih za javnost na temu „Optički merni sistemi za merenje oblika, pomaka i deformacija” na fakultetima u Bosni i Hercegovini, u Zenici, Sarajevu i Mostaru.

Uz predavanja o primeni optičkih mernih sistema za merenje oblika, pomaka i deformacija dopunjena demonstracijama merenja uživo, brojni posetioci i studenti imali su priliku da vide i mnogo zanimljivih primera iz prakse. Zahvaljujemo svima na iskazanom interesu.

Raspored i lokacije predavanja:

Sadržaj

 • Profil kompanije Topomatika d.o.o.
 • Uvodni deo
  · Podela mernih metoda, šta i kako optički meriti, merni principi i primene
 • Kratki pregled optičkih mernih sistema
  · Digitalizacija oblika
  · Merenje pomaka i deformacija
 • 3D digitalizacija
  · Merenje kompletne površine – ATOS (prikaz merenja sistemom ATOS Core)
  · Merenje diskretnih tačaka – TRITOP
 • 3D deformacije
  · Pseudostatičke deformacije u diskretnim tačkama – TRITOP DEF.
  · Dinamički pomaci i deformacije u diskretnim tačkama – ARAMIS
  · Površinsko merenje deformacija – ARAMIS (prikaz merenja)
  · Analiza oblikovanja limova – ARGUS
 •  Primeri iz prakse

Kolega iz 3D grupe – klastera 3D tehnologija, Luka Naglić, održao je kratka predavanja o 3D štampanju.

Za dodatne informacije obratite se na: info@topomatika.rs ili +385 1 349 6010


SVE NOVOSTI