TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D meriteljstvo

GOM trening vebinar / 25. 10. i 6. 11. 2018.

Zatražite informacije o vebinarima ili prijavama!

Novi besplatni GOM trening vebinari „Advanced Inspection for Automotive Car Body Manufacturing”

Pozivamo vas na vebinare o metrologiji koji prikazuju kako pomoću digitalnih alata brzo i efikasno može da se kontroliše svaki korak proizvodnje automobilskih karoserija. 

U automobilskoj industriji, pogotovo u proizvodnji karoserija i limenih delova, važno je što pre uočiti, analizirati i ispraviti nedostatke u kvalitetu proizvoda, kao i neodgovarajuće proizvodne procese.

U proizvodnji i kontroli kvaliteta sve se češće upotrebljava optička 3D metrologija koja olakšava i ubrzava otkrivanje problematičnih područja na alatima, delovima i celim karoserijama.

Optički 3D merni uređaji omogućavaju vrednovanje i vizuelizaciju celog polja u bojama označenim odstupanjima. Na osnovu tih rezultata merenja, lakše je sprovesti odgovarajuće korekcije alata i postupaka u oblikovanju i sklapanju limenih delova.

Vebinar „Optical 3D Metrology in Automotive Tool and Press Shop”

Ovaj vebinar obuhvatio je sledeće teme:

  • Analize oblika i dimenzija
  • Analiza trenda za isprobavanje alata
  • Skeniranje i inspekcija limenih delova

Pogledajte video prikaz vebinara:

Vebinar „Optical 3D Metrology in Automotive Body Shop”

Vebinar održan 6. 11. 2018. je sadržao ove oblasti:

  • Ocenjivanje sklopova
  • Skeniranje karoserija u ATOS ScanBox 8 seriji
  • Digitalna montaža karoserija i dodatnih delova

Pogledajte snimak vebinara:

Učestvovanje je besplatno, a možete da se registrujete do 60 minuta pre početka vebinara. Prijavite se u veb pregledaču koji podržava JAVA programski jezik i otvorite vezu u 9.00, 13.00 ili 17.00 sati.  Potvrdu o prijavi i vezu na kojoj možete pogledati vebinar dobićete e-poštom. Takođe će vam stići i besplatna prezentacija koja prati vebinar.

Za sve dodatne informacije nam se obratite na

digitalizacija@topomatika.rs

Za sve informacije i prijave obratite se na: info@topomatika.rs ili +385 1 349 6010


SVE NOVOSTI