TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D meriteljstvo

GOM Inspect seminari za nastavnike

GOM softver

Preuzmite svoj besplatni primerak inspekcijskog programa GOM Inpect

(Molimo vas da popunite GOM-ov upitnik)

U sklopu posebne ponude edukacionog paketa za škole, fakultete i ostale obrazovne ustanove, organizovaćemo besplatne jednodnevne uvodne seminare za nastavnike o korišćenju ATOS Core 3D skenera i GOM Inspect softvera koji je deo paketa „ATOS for Education” i besplatnog GOM „Education Starter Package”.

Ove pakete i mogućnosti optičkih merenja oblika, pomaka i deformacija predstavili smo početkom jula u Novoj Gradiški nastavnicima srednjih tehničkih škola koji su se okupili na skupu Društva za strukovno obrazovanje.

Edukativni paketi uključuju GOM Inspect, odličan alat za obradu poligonskih mreža (STL datoteka) i analizu oblika i dimenzija bez obzira na merne sisteme. GOM Inspect sadrži sve evaluacijske alate potrebne za sveobuhvatnu analizu delova i konstrukcija. Omogućava sprovođenje 3D merenja na proizvoljnom broju računara.

Kome su namenjeni seminari?

Nastavnicima visokoškolskih ustanova i srednjih škola koji se u nastavi bave 3D metrologijom ili žele da uvedu 3D metrologiju u nastavu.
Učestvovanje na seminaru u prostorima firme TOPOMATIKA d.o.o. u Zagrebu je besplatno za po jednog nastavnika iz svake ustanove zainteresovane za GOM edukativne pakete, uz uslov da nastavnik ima prenosni računar koji može da pokrene ovaj programski paket.

Polaznici će imati priliku da uče i uvežbaju upotrebu edukativnog paketa i da nabave besplatni startni paket.

Cilj seminara

Cilj nam je da omogućimo besplatnu edukaciju iz oblasti metrologije za nastavnike s treningom 3D skeniranja i inspekcije u sklopu projekta uvođenja u nastavu 3D optičke metrologije kao industrijskog standarda.

Sadržaj seminara

 • teoretska osnova optičke 3D metrologije
  (pogledajte prezentaciju),
 • praktični prikaz 3D skeniranja sistemom ATOS Core koji je uključen u paket ATOS for Education,
 • praktično korišćenje GOM Inspect besplatnog programskog paketa:
  • uvod u korisnički interfejs GOM Inspect programskog paketa
  • uvoz poligonalnih mreža (STL), oblaka tačaka (ASCII), CAD podataka
  • obrada digitalizovanih podataka: zatvaranje rupa, filtriranje („smoothing”), redukovanje („thinning”)
  • „Inspection workflow” – tok rada za analizu oblika i dimenzija: poklapanje rezultata merenja (BestFit, RPS, 3-2-1, Plane-Line-Point,…), poređenje mernih rezultata s referentnim CAD podacima, analiza preseka, izrada izveštaja i izvoz podataka
  • „Inspection Modules: evaluacija prema CAD podacima i 2D crtežima, analiza debljine zida, 3D pregledač

Kako koristiti GOM Inspect:

Kratki uvodni prikaz osnova 3D skeniranja sistemom ATOS Core:

Termini i trajanje seminara

Planirano trajanje seminara je 4 sata. Moguć je dogovor o terminima.

Lokacija:

Laboratorija TOPOMATIKA d.o.o. Industrijska ulica 3, Novaki
HR-10431, Sveta Nedelja, Zagreb,
ili po dogovoru.

Predavanja ovog tipa u nešto kraćem obliku redovno sprovodimo na FSB Zagreb.

Za sve informacije i prijave obratite se na: info@topomatika.rs ili +385 1 349 6010


SVE NOVOSTI