TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D meriteljstvo

GOM programski paketi – nova verzija 2017

Nove funkcije GOM softvera
GOM programski paketi verzija 2017

Preuzmite svoj besplatni primerak inspekcijskog programa GOM Inpect

(Molimo vas da popunite GOM-ov upitnik)

Dostupan je novi GOM Software 2017 koji uključuje nove i napredne funkcije za 3D metrologiju, virtuelnu mernu prostoriju (VMR) i 3D testiranje.

Robotometrija za ATOS ScanBox

Robotometrija omogućava brzo, precizno i ponovljivo kopiranje velikih delova, kao što su karoserije automobila i bočne ploče. Da bi se obezbedila pouzdanost procesa prilikom transformacije merenja, robogrametrija kombinuje položaj robota i novorazvijene referentne kocke. Referentne kocke objedinjuju svojstva kodiranih i nekodiranih markera. U poređenju s tradicionalnim fotogrametrijskim merenjem, potrebno je meriti znatno manje elemenata.

Novi alati za planiranje, proveru i vizuelizaciju tačnog pozicioniranja referentnih kockica omogućavaju njihovo najefikasnije brzo postavljanje na merni objekt. U dvostrukim robotskim ćelijama za merenje, nova verzija softvera automatski postavlja merna mesta na odgovarajuću stranu sistema.

Za sve informacije obratite se na: info@topomatika.rs ili +385 1 349 6010


SVE NOVOSTI