TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D meriteljstvo

GOM CT – industrijska kompjuterizovana tomografija

GOM CT uređaj za industrijsku tomografiju

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili svoj komentar!

Na međunarodnom sajmu CONTROL 2018 u Štutgartu GOM je predstavio novi uređaj za industrijsku kompjuterizovanu tomografiju – GOM CT.

Izvor rendgenskog zračenja 225 kV
3 k detektor (3008 x 2512 piksela)
Voksel veličina: 2 μm – 80 μm
Fotogrametrijsko kalibrisanje

5-osna kinematika
Merno područje: Ø 240 mm, visina 400 mm
Balansiranje temperature
I/O port

Metrologija

GOM CT omogućava pregled složenih delova na osnovu volumena. Sve površine – čak i unutrašnje strukture – mogu se, na primer, koristiti za analizu oblika i dimenzija ili nominalno-aktuelna poređenja.

Tehnički podaci

Dimenzije:

visina – 2130 mm
dužina – 2200 mm
širina – 1230 mm

Težina:

4800 kg

Priključak:

400 V / 3 faze / 16 A

Merni rezultati visoke rezolucije:


SVE NOVOSTI